Zwangerschap

Een zwangerschap houdt voor alle betrokkenen
groeien in. Je kindje groeit in je buik en jij en je
partner groeien in je ouderschap in wording
.

Een zwangerschap houdt voor alle betrokkenen groeien in. Je kindje groeit in je buik en jij en je partner groeien in je ouderschap in wording

MIMOSA_ZWANGERSCHAP_ZONNEBLOEM HEADER


Kennismakingsgesprek

Kennismakingsgesprek

 • Ook indien je al opgevolgd wordt door je huisarts en/of gynaecoloog kan het zijn dat je graag nog wat extra informatie en advies of geruststelling wil.
 • Tijdens het gesprek beluister ik al je vragen en bezorgdheden en denken we samen na over waar jullie nog behoefte aan hebben.
 • Als je geen concrete hulpvraag hebt leg ik je gewoon uit wat het zorgaanbod is, met andere woorden: wat alle mogelijkheden zijn - die je ook kan combineren als je dat verkiest.
 • Voor dit gesprek mag je ongeveer een uur rekenen om in te plannen in je agenda.
 • Prijzen kan je hier vinden

Er is

ruimte voor
vragen en

aandacht

voor de

beleving

van beide

toekomstige

ouders.

Er is ruimte voor
vragen en aandacht
voor de beleving
van beide
toekomstige ouders.

Medische controle (prenatale consultatie)

 • Vroedvrouwen zijn opgeleid om een normale / laag-risico-zwangerschap te begeleiden. Indien nodig wordt er doorverwezen naar een arts.
 • In principe kunnen alle controles door een vroedvrouw uitgevoerd worden indien er zich geen complicaties voordoen, met uitzondering van degene waarin een  echografie aangeraden wordt.
 • Je kan er uiteraard ook voor kiezen om een deel van de onderzoeken bij je vroedvrouw te doen en een deel bij je gynaecoloog of huisarts. Tijdens deze consultatie voeren we een gesprek over allerlei vragen die naar  boven rijzen tijdens een zwangerschap, met daarnaast ook aandacht voor de beleving en emotionele aspecten. Er wordt eveneens tijd uitgetrokken voor concrete informatie rond bijvoorbeeld prenatale diagnostiek, slaap- & houdingsadvies, …  als jullie hier vragen over zouden hebben. Aansluitend worden ook de medische parameters onderzocht, dewelke noodzakelijk zijn afhankelijk van het aantal weken dat je zwanger bent.
  Volgende items kunnen onder andere aan bod komen:
 • gewichtscontrole
 • voelen aan de buik om de groei van de baarmoeder en baby op te volgen
 • de ligging en bewegingen van de baby nagaan
 • harttonen van de baby beluisteren
 • urinecontrole
 • bloedafname
 • vaginale kweek
 • Er is ook steeds een toonmomentje voorzien (van zodra de groei van de baby dit toelaat) waarop de ligging van de baby toegelicht wordt en jullie aangeleerd zal worden hoe je zelf op zoek kan gaan naar de handjes of voetjes, en het hoofd of de poep. 
 • Prijzen kan je hier vinden.
MIMOSA_ZWANGERSCHAP VLINDER
MIMOSA_ZWANGERSCHAP_VLINDER STIPPELIJN

Digitaal patiëntendossier

 • Als je kiest voor een verdere opvolging wordt een digitaal patiëntendossier aangemaakt. Hiervoor worden tijdens een gesprek heel wat zaken bevraagd met betrekking tot jullie medische en familiale voorgeschiedenis en situatie, en ook een aantal sociaal-emotionele aspecten (als jullie hiervoor openstaan).
 • Er zal jullie ook een duidelijk overzicht bezorgd worden van de tarieven en de bereikbaarheid van de vroedvrouwenpraktijk.
 • Als je nog geen moederboekje hebt, krijg je dat op deze afspraak. Hierin zullen telkens de resultaten genoteerd worden als jullie een medische opvolging hebben. Dit zowel door de vroedvrouw, als de gynaecoloog, of je huisarts. Op deze manier wordt gegarandeerd dat er een professionele samenwerking is en dat er geen gegevens verloren gaan of bepaalde zaken niet of dubbel getest worden. Breng dit dus best altijd mee als je een medische controle hebt.
 • De afspraak waarin de aanmaak van dit dossier valt, zal ongeveer een half uur extra in beslag nemen.
 • Vroedvrouwenpraktijk Mimosa werkt volgens de regelgeving bepaald volgens GDPR (algemene verordening gegevensbescherming, meer bepaald over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers).

Medicatievoorschriften:
Vroedvrouwenpraktijk Mimosa is in het bezit van het getuigschrift
‘gespecialiseerde toegepaste farmacologie voor vroedvrouwen’. Dit
houdt in dat bepaalde medicijnen die soms gegeven worden tijdens
de zwangerschap ook door je vroedvrouw kunnen voorgeschreven worden
en je hiervoor geen extra afspraak bij
een arts dient te maken.

Medicatievoorschriften:
Vroedvrouwenpraktijk Mimosa is in het bezit van het getuigschrift
‘gespecialiseerde toegepaste farmacologie voor vroedvrouwen’. Dit
houdt in dat bepaalde medicijnen die soms gegeven worden tijdens
de zwangerschap ook door je vroedvrouw kunnen voorgeschreven worden en je hiervoor geen extra afspraak bij 
een arts dient te maken.

MIMOSA_ZWANGERSCHAP_PLUISJE

Risicozwangerschap


Risicozwangerschap

 • Soms verloopt een zwangerschap anders dan je gehoopt had en is medische opvolging bij een arts noodzakelijk. Ook in deze situatie kan een vroedvrouw je daarnaast begeleiden en ondersteunen.
 • Wanneer je zwangerschap uitmondt in een miskraam kan je nood hebben aan verdere opvolging of adviezen en kan je bij een vroedvrouw terecht. Ook als je met erg veel vragen zit over het nu of de toekomst, of gewoon behoefte hebt aan een gesprek.
MIMOSA_ZWANGERSCHAP_PLUISJE

  Informatiesessie

 • Naast een kennismakingsgesprek of een medische controle kan je kiezen voor een informatiesessie over een bepaald thema.
 • Er bestaan zeer uiteenlopende onderwerpen waar je op voorhand al wat kan over nadenken als je het gevoel hebt dat je je al wat zou willen voorbereiden.
 • Soms heb je gewoon nood aan een aantal adviezen over kleine ongemakken die als ‘onbelangrijk’ aangevoeld worden en waarvoor je nooit de tijd nam om dit tijdens een controle bij je arts te bevragen. In een informatiesessie kan je hier rustig de tijd voor nemen en alle info die je online opzocht en je in de war brengt door hun tegenstrijdigheden naast je neerleggen.
 • Je partner of iemand die je graag bij je hebt als steun of vertrouwenspersoon is van harte welkom. De ervaring leert ons dat dit heel wat rust kan scheppen op zowel het moment van de geboorte, als in het groeiende ouderschap.
 • Een informatiesessie duurt gemiddeld één uur.
 • Je hebt de keuze om deze in groep te volgen of via een individuele afspraak.
 • In groep:
  Ontmoet je graag andere toekomstige ouders en vind je elkaars ervaringen en vragen inspirerend, dan kan je de voorbereiding in groep volgen. Na de geboorte blijven deze contacten soms bestaan en worden verdere tips en onzekerheden onderling besproken. Sommige sessies bevatten vooral informatie, bij andere bestaat er de behoefte om hier meer concreet al wat rond in te oefenen.
 • Individueel:
  Wil je informatie over een bepaald thema en hou je niet zo van groepssessies, of heb je nog behoefte aan extra informatie naast de aangeboden thema's in groep, dan kan je kiezen voor een individuele informatiesessie.
 • Prijzen kan je hier vinden.

Concreet kan de informatie over zeer uiteenlopende vragen gaan zoals bijvoorbeeld: 

 • hoe weet ik wanneer de weeën begonnen zijn
 • wanneer vertrek ik naar het ziekenhuis en wat neem ik mee
 • hoe kan ik omgaan met de pijn
 • wat kan mijn partner hier in betekenen
 • bevallingshoudingen
 • zijn alle borsten geschikt om te voeden
 • wat als ik geen borstvoeding geef en voor flesvoeding kies
 • wat kan ik verwachten van de eerste dagen na de geboorte
 • wat betekent het huilen van mijn baby
 • hoe verloopt de ontwikkeling van een baby
 • wat gebeurt er met mijn lichaam na de bevalling
 • wat als iets anders loopt dan ik verwacht
 • hoe kan ik mijn baby dragen als ik dat zou willen,….

Uiteraard is ook elk ander onderwerp mogelijk.

Een goede voorbereiding schept vertrouwen in het geboorteproces


Een groot deel van de kersverse ouders liet weten dat ze door de verklaringen over wat er gebeurt in ons lichaam en wat dit betekent zowel tijdens als na de geboorte het gevoel hadden veel meer te kunnen meedenken en meebeslissen (binnen de grenzen van de medische veiligheid). Ook ontstond er zo er meer ruimte om stil te staan bij de eigen wensen over hun geboorteproces en ouderschap. Hiernaast ervaarden ze door de eerlijke, duidelijke en wetenschappelijk gefundeerde toelichtingen meer vertrouwen in het geboorte - en groeiproces.

Ontdek ook hier het aanbod aan info- en doemomenten na de geboorte.

Planning groepsaanbod


Datum, tijdstip en plaats worden later bepaald. Inschrijven is helaas nog niet mogelijk.
Ook meer gedetailleerde inhoud over de aangeboden onderwerpen zal hierbij verhelderd worden.


Als je interesse hebt en graag verwittigd wordt wanneer de data gekend zijn, kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief om van de planning van de lessen op de hoogte te worden gebracht.

>