Persoonsgegevens die vroedvrouwenpraktijk Mimosa verwerkt
Jullie persoonsgegevens worden verwerkt doordat jullie gebruik maken van de aangeboden diensten.
Hierbij volgt een overzicht van de desbetreffende persoonsgegevens: Voor- en achternaam / Rijksregisternummer / Geboortedatum / Adresgegevens / Telefoonnummer / Emailadres / Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt / Gegevens over uw activiteiten op deze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die vroedvrouwenpraktijk Mimosa verwerkt
Deze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is echter niet controleerbaar of een bezoeker de leeftijd van minimum 16 jaar bereikt heeft. Er wordt dan ook aangeraden aan ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er toch zonder die toestemming persoonlijke gegevens werden verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via inneke@vroedvrouwenpraktijkmimosa.be, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel worden jullie persoonsgegevens verwerkt
Het is met name de bedoeling om jullie persoonsgegevens te verwerken teneinde een adequate zorgverlening te bieden in het kader van de begeleiding van jullie zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum en een adequate multidisciplinaire samenwerking te bereiken met andere collega-zorgverleners
Hierbij is het onder meer belangrijk te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de vroedkundige dienstverlening te kunnen uitvoeren.
Evenals is het soms nodig om jullie te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten, indien jullie hiervoor specifiek inschreven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vroedvrouwpraktijk Mimosa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang worden jullie persoonsgegevens bewaard
Wettelijk gezien is er een verplichting om jullie persoonsgegevens minimaal 20 jaar te bewaren. Indien blijkt dat de bewaring intussen niet meer nodig is om de doeleinden omschreven in deze toelichting te realiseren, dan zullen uw persoonsgegevens conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard, maar niet meer worden gebruikt voor deze of andere doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vroedvrouwenpraktijk Mimosa verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van Cookies
Er wordt enkel gebruik gemaakt van technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe worden jullie persoonsgegevens beveiligd
Ik hecht belang aan de bescherming van uw gegevens en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via inneke@vroedvrouwenpraktijkmimosa.be.

Recht op inzage / gegevens verwijderen
Jullie kunnen heel eenvoudig een e-mail sturen naar inneke@vroedvrouwenpraktijkmimosa.be met het verzoek om uw gegevens te bekijken of deze te laten verwijderen. Ik engageer me om hier altijd binnen 7 werkdagen op te reageren.

>