Over Mimosa

Over Mimosa

Waar iedereen welkom is, welke weg jullie ook
kiezen, of welke achtergrond jullie ook hebben
.

Waar iedereen welkom is, welke weg jullie ook kiezen, of welke achtergrond jullie ook hebben.

MIMOSA_HOME PORTRET INNEKE

Ik ben
gefascineerd door
de wonderbaarlijke
mechanismen van het
lichaam – en een
zwangerschap bij
uitstek.

Over mezelf

Reeds vele jaren beoefen ik de vroedkunst. Ik vind het een voorrecht dat ik een beroep kan uitoefenen dat ik als een passie ervaar, en ik wens het oprecht iedereen toe. Gefascineerd door de wonderbaarlijke mechanismen van het lichaam – en een zwangerschap bij uitstek – blijf ik steeds weer voldoening vinden in de vroedkundige zorg. Ook interacties tussen mensen onderling binnen hun verschillende relaties blijven steeds mijn interesse en bewondering opwekken.

Ervaren vroedvrouw
Tijdens mijn studies heb ik ook in Oeganda en Nederland stages gedaan om de benadering van het zwangere koppel in een zo ruim mogelijke context te zien.
Daar werd mijn vermoeden sterk bevestigd: het lichaam is tot veel in staat als het de nodige kansen krijgt zijn eigen weg te volgen (binnen de grenzen van de veiligheid).
Na het behalen van mijn diploma als pediatrisch verpleegkundige en nadien ook als vroedvrouw heb ik een periode in Nederland gewerkt om extra ervaring op te doen en tevens een aantal jaren in ’t Geboortehuis in Gent als zelfstandige vroedvrouw.
Zelf ben ik mama geworden van twee kinderen en nu ze wat groter zijn heb ik mijn eigen praktijk opgericht. Omdat ik enerzijds niet anders kan dan het verlangen om weer als vroedvrouw te werken te vervullen en anderzijds om hen te tonen dat het erg belangrijk is dat je de weg volgt in je leven die je zelf nodig hebt om gelukkig te zijn.

Ik ben gefascineerd door de wonderbaarlijke mechanismen van het lichaam – en een zwangerschap bij uitstek.

MIMOSA_HOME STIPPELIJN VLINDER
MIMOSA_OVER MIMOSA_ VLINDER copy

Wil je graag persoonlijke tips afgestemd op jullie unieke situatie?
En wil je ook de kans krijgen om je baby op een zachte en veilige manier te laten geboren worden en groeien?

Wil je graag persoonlijke tips afgestemd op jullie unieke situatie? En wil je ook de kans krijgen om je baby op een zachte en veilige manier te laten geboren worden en groeien?

Betekenis Mimosa

Mimosa komt voort uit de vlinderbloemenfamilie. Er zijn heel wat soorten gekend, maar binnen deze vroedvrouwenpraktijk gaat het over mimosa pudica of kruidje-roer-mij-niet en over mimosa tortillis, ook wel de levensboom genoemd in sommige landen.

MIMOSA_WIE_MIMOSABLOEM

Kruidje-roer-mij-niet 
Dit plantje heeft een beschermingsmechanisme: bij aanraking of prikkeling van de blaadjes vouwen ze samen en gaan dicht gedurende enkele minuten en de bladsteel kantelt richting de stam.
Dit sluiten gaat ten koste van de krachten waarover de plant beschikt: als de blaadjes zich te vaak moeten dichtvouwen, bloeit de plant niet en kunnen gebreksziekten ontstaan.

MIMOSA_WIE_VLINDERBOOM

Levensboom
Deze boom kan tegen veel soorten bodems - zoals rotsachtige gebieden en duinen – en ook allerlei weersomstandigheden - zoals overstromingen, zandstormen en rukwinden. Hij wordt 5 tot 20 meter hoog, afhankelijk van de omstandigheden waarin hij kan groeien. Hij heeft een gedraaide stam en het bladerdek vormt een paraplu.

Je eigen weg volgen
Net zoals mensen zijn deze beide natuurelementen beïnvloedbaar door externe omstandigheden.
Een vrouw in verwachting, een bevallende moeder, een voedende en zorgende ouder worden gestuurd door hun lichaam dat de weg instinctief weet en het hoofd dat heel wat denkt en voelt.
Als er teveel (vaak goedbedoelde) externe tussenkomsten zijn wordt het instinct bedolven onder twijfels en onzekerheid en klapt het zelfvertrouwen dicht waardoor de groei belemmerd wordt.
Wanneer er ruimte wordt gelaten voor innerlijk leiderschap en respect voor ieders eigenheid kan ieder van ons al wankelend doch waarachtig op hun doel afgaan.

Mimosa staat ook
voor de waarheid
dat elke mens
uniek is en toch van
nature uit sterk,
flexibel en veerkrachtig.

Mimosa staat ook voor de waarheid dat elke mens uniek is en toch van nature uit sterk, flexibel en veerkrachtig.


Mimosa staat dus symbool voor de noodzaak om ieder persoon de eigen weg te laten volgen. 
Elke persoon heeft een manier om in het leven staan, liefst ontstaan door geworteld zijn in liefde, veiligheid en vertrouwen, beginnend bij de geboorte. Ieders persoonlijke groei verloopt niet rechtlijnig en voorspelbaar - zoals de stam die al draaiend naar boven groeit, en de takken die zich wijd verspreiden, waaraan blaadjes groeien als kansen.
Mimosa staat ook voor de waarheid dat elke mens uniek is en toch van nature uit sterk, flexibel en veerkrachtig, met een aantal automatische zelfbeschermingsmechanismen.
Mimosa verwelkomt dus alle moeders en vaders, onafhankelijk van de weg die ze verkiezen of de achtergrond die ze hebben.

MIMOSA_WIE_NERVEN

Visie & Missie

Ik hoop om als vroedvrouw en als mens kleine rimpelingen van vertrouwen teweeg brengen in het instinctieve ouderschap dat in het begin prille begin nog kwetsbaar is.

Deskundige manier
Voel je veilig in een land waar medisch alles mogelijk is bij risico’s en laat dit je helpen om los te laten in plaats van je angstig te voelen. En laat je vroedvrouw met haar medische kennis de bewaker zijn van deze grens opdat jij jezelf gewoon kan overgeven aan wat zich aandient en afwachten hoe je lichaam en je hoofd reageren. Je vroedvrouw zal op een professioneel deskundige manier de grenzen van het normale en het veilige beoordelen met aandacht en inlevingsvermogen voor ieders eigenheid. Hierbij is het belangrijk een evenwicht te zoeken tussen nabijheid en vertrouwen geven op de achtergrond.

Het is ook erg
belangrijk dat er aandacht is voor de beleving van de
partner evenals diens nood aan informatie
opdat deze niet aan de zijlijn komt te staan.

Het is ook erg belangrijk dat er aandacht is voor de beleving van de partner evenals diens nood aan informatie opdat deze niet aan de zijlijn komt te staan.

Geloof in eigen kunnen versterken
Door het onbekende te normaliseren door middel van het aanbieden van informatie over wat er in je lichaam gebeurt en wat dat betekent, wil ik als vroedvrouw jullie geloof in eigen kunnen versterken en jullie de mogelijkheid geven om een geïnformeerde keuze te laten maken.
Elk zwanger koppel heeft het recht op een vroedvrouw en haar tijd, luisterbereidheid en tips op een niet-opdringerige of betuttelende en helder verstaanbare wijze; Zonder kloof tussen de ‘specialist’ en de ouders ten gevolge van medische termen.
Hierin vind ik het belangrijk dat er een vertrouwensrelatie kan opgebouwd om een continuïteit in de begeleiding en de bereikbaarheid te bieden.
Vanzelfsprekend is het ook erg belangrijk dat er aandacht is voor de beleving van de partner evenals diens nood aan informatie opdat deze niet aan de zijlijn komt te staan maar betrokken wordt en een ruimte krijgt om zijn/haar rol in te nemen die voor deze persoon het juiste aanvoelt. Jullie vormen het team dat jullie baby een warm en liefdevol nest zal bieden.
Als vroedvrouw geloof ik dat een zachte geboorte bijdraagt bij tot een vreedzamere wereld en een zorgzame benadering tot meer zorg dragen voor elkaar en de natuur.

Het vertrouwen in je eigen lichaam tijdens de zwangerschap en bevalling vormt
de basis waarop je verder kan bouwen voor de rest van je ouderschap. Het geeft
de ruimte om de signalen van je baby te herkennen en samen met je partner in
jullie ontdekkingsreis te groeien.

Het vertrouwen in je eigen lichaam tijdens de zwangerschap en bevalling vormt de basis waarop je verder kan bouwen voor de rest van je ouderschap. Het geeft
de ruimte om de signalen van je baby te herkennen en samen met je partner in jullie ontdekkingsreis te groeien.MIMOSA_OVER MIMOSA_ VLINDER copy
MIMOSA_WIE_VLINDER LIJNTJE 2DE
MIMOSA_WIE_GOOD PRACTICE LOGO WOLK

Good Practice

Vroedvrouwenpraktijk Mimosa heeft dit kwaliteitslogo behaald.
Als je als vroedvrouw het good practice label hebt, houdt dit in dat je voldoet aan de voorwaarden rond het praktijkvoeren volgens de aanbevelingen van de beroepsorganisatie vbov.

MIMOSA_WIE_GOOD PRACTICE LOGO WOLK

   Tarieven

 • Mimosa is geconventioneerd. Dit wil zeggen dat de bedragen voorgeschreven door het RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) door je zelfstandige vroedvrouw worden aangerekend.
 • Het grootste deel van de kosten wordt terug betaald door de mutualiteit.
  Er wordt gewerkt via het
   derdebetalerssysteem. Dit houdt in dat de afrekening rechtstreeks via je ziekenfonds gebeurt.
  Je krijgt steeds een overzicht van wat er aan jou en de mutualiteit wordt aangerekend.
 • Kennismakingsgesprek: geen remgeld. Dit bedrag wordt volledig rechtstreeks verrekend met de mutualiteit.
 • Medische controles tijdens de zwangerschap:
  Er wordt een eenmalige extra kost van 50 euro aangerekend voor de opmaak van het dossier en de bereikbaarheid tijdens de hele zwangerschap. Voor de verplaatsingen wordt er een kilometervergoeding aangerekend met uitzondering van één inbegrepen huisbezoek. De meeste hospitalisatieverzekeringen betalen dit terug.
  Voor de avondconsultaties bedraagt het eigen remgeld 20 euro, ook hier met uitzondering van 1 inbegrepen avondconsultatie gedurende de zwangerschap.

 • Nazorg na de bevalling:
  Er wordt geen kilometervergoeding of dossierkost aangerekend.
 • Informatiemomenten:
  Individueel: 15 euro supplement voor 1u
  Groepssessies: 50 euro supplement voor 5 lessen

Mochten jullie ernstige financiële moeilijkheden hebben, mag je mij hierover steeds aanspreken.

>